Veterinaire vertalingen, hippische vertalingen, Veterinary translations, Equestrian translations, Duits vertaler, Italiaans vertaler, Frans vertaler, Engels vertaler, native speaker

AVG / GDPR

Privacy en Algemene Verwerking gegevens:

Alle gegevens die u beschikbaar stelt voor de uitvoering van uw opdracht zullen nooit doorgegeven worden aan derden. Uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan een derde partij, bijvoorbeeld als wij door omstandigheden uw opdracht aan een andere vertaler of tolk moeten doorgeven.

Factuurgegevens blijven bewaard tot de wettelijke bewaartermijn voor bedrijven. Inhoudelijke gegevens over de opdracht worden bewaard tot 90 kalender dagen na afronding, betaling en verstrijken reclametermijn van de opdracht (zie artikel 7 van de Algemene Voorwaarden).


GDPR:

All data and information you make available for the execution of the assignment will never be passed on to third parties. Only after your express consent will data be passed on to a third party, e.g. if due to unforeseen circumstances your assignment will be carried out by another translator or interpreter.

Invoicing data will be kept on file until the legal filing term for Dutch companies will have expired. All detailed information and documents relating to an assignment will be kept on file until 90 calendar days after completion, payment and the expiry date for damages / compensation (see article 7 of General Conditions) has lapsed.Klik hier om te beginnen met bewerken. Dit blok is een basiscombinatie van een titel en een paragraaf. Gebruik hem om bezoekers welkom te heten op je website, of om een product of dienst uit te leggen zonder afbeelding. Probeer de paragraaf kort te houden en stukken tekst af te wisselen op je pagina om hem interessant te maken voor bezoekers.

0